Balíček pro zakládající členy

02. 11. 2015

V tomto balíčku najdete vzor usnesení a důvodové zprávy k založení spolku Otevřená města. Tím bude splněno vše potřebné,

aby se vaše město nebo obec mohly přidat mezi zakládající členy organizace Otevřená města, pokud to schválí zastupitelstvo. Města, kterým je otevřena možnost stát se zakládajícími členy, jsou uvedena na konci stanov. Ostatní města musí podat přihlášku.

Vzorové usnesení včetně důvodové zprávy a stanov je třeba si stáhnout, vyplnit, schválit v Zastupitelstvu města, nechat podepsat usnesení a stanovy starostou a orazítkovat a zaslat listiny předsedovi výboru. Ten bude všechny členy informovat, až obdrží dostatečný počet usnesení, aby mohl spolek vzniknout.

Zakladatelský balíček obsahuje:

Stáhnout vzorové usnesení Zastupitelstva k založení spolku

Pokud používáte open source program Libre Office, můžete dát přednost dokumentu ve formátu ODT.

K usnesení musí být přiloženy Stanovy Otevřených měst (aktualizovány 2. 11. 2015)


Další podrobné informace lze najít na webových stránkách Otevřených měst, podle potřeby si je prostudovat a přiložit je případně k podkladovým materiálům pro jednání Rady: