Poslanci PČR a registr smluv

19. 12. 2015

Schvalování zákona o registru smluv jsme využili k předvedení možností

otevřených dat, crowdsourcingu a svobodného softwaru. Pokud vám následující přehled klíčových hlasování a poslanců s kontaktními údaji včetně postoje k Rekonstrukci státu přijde vhod, budeme potěšeni.

Legenda
hlasování - ano
- ne
- zdržel se
- omluven
- nepřihlášen
Prohlášení o podpoře
Rekonstrukce státu (RS)
- podepsáno
- nepodepsáno
ikony - zkopíruje e-mailovou adresu do Clipboardu
datajsou aktuální k 25. 11. 2015

Zpravodajové zákona o registru smluv

strana postoupit Senátu - schváleno
vyčkat dopadové studie - zamítnuto
přijmout senátní verzi - zamítnuto
přijmout původní verzi - schváleno
podpora Rekonstrkce státu - podpis
poslanec
ANOano ne ne ano ano Mgr. Radek Vondráček Zkopírovat do schránky
ČSSDano ne zdržel_se ano ano JUDr. Jan Chvojka Zkopírovat do schránky
KDU-ČSLano omluven omluven omluven ano Mgr. Jiří Mihola Ph.D. Zkopírovat do schránky
KDU-ČSLano ne ne ano ano Ing. Josef Uhlík Zkopírovat do schránky
KSČMzdržel_se ano ano ne ano Bc. Jan Klán Zkopírovat do schránky
ODSano nepřihlášen ne ano ano Ing. Zbyněk Stanjura Zkopírovat do schránky
Úsvitano ne ne ano ano Marek Černoch Zkopírovat do schránky

PS PČR dle krajů

kraj strana  hlasování  a  RS   poslanec
Hlavní město Praha ANO ano ne ne ano ano Ing. Andrej Babiš Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ANO ano ne ne ano ano PhDr. Ing. Matěj Fichtner MBA Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ANO ano ne nepřihlášen nepřihlášen ano Bc. Jiří Holeček Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ANO ano ne ne ano ano prof. JUDr. Helena Válková CSc. Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ANO ano omluven omluven omluven ano prof. RNDr. Jiří Zlatuška CSc. Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ČSSD ano zdržel_se omluven nepřihlášen ano Bc. František Adámek Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ČSSD zdržel_se zdržel_se zdržel_se zdržel_se ano MUDr. Jiří Koskuba Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ČSSD ano ano zdržel_se nepřihlášen ano JUDr. Štěpán Stupčuk Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ČSSD ano nepřihlášen zdržel_se zdržel_se ano Jaroslav Zavadil Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha KDU-ČSL ano omluven omluven omluven ano Mgr. Daniel Herman Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha KSČM zdržel_se ano ano zdržel_se ano Ing. Jiří Dolejš Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ano Mgr. Marta Semelová Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ODS nepřihlášen nepřihlášen nepřihlášen zdržel_se ne Marek Benda Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ODS zdržel_se ano ne zdržel_se ne Mgr. Jana Černochová Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ODS ano zdržel_se ne ano ne Miroslava Němcová Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha ODS nepřihlášen ano zdržel_se zdržel_se ne Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc. Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha TOP09 ano zdržel_se ne ano ano Ing. Markéta Adamová Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha TOP09 ano ne ne ano ano PhDr. Daniel Korte Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha TOP09 ano zdržel_se ne ano ano Mgr. Jiří Koubek Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha TOP09 ano zdržel_se ne ano ano Ing. František Laudát Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha TOP09 ano omluven omluven omluven ano MUDr. Gabriela Pecková Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha TOP09 ano zdržel_se ne ano ano Mgr. Martin Plíšek Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha TOP09 omluven nepřihlášen ne ano ano Karel Schwarzenberg Zkopírovat do schránky
Hlavní město Praha Úsvit nepřihlášen nepřihlášen ne ano ano Ing. Mgr. Milan Šarapatka Ph.D. Zkopírovat do schránky
Jihočeský ANO ano ne ne ano ano Ing. Roman Kubíček Ph.D. Zkopírovat do schránky
Jihočeský ANO ano ne ne ano ano Ing. Radka Maxová Zkopírovat do schránky
Jihočeský ČSSD nepřihlášen ne ano zdržel_se ano Mgr. Vlasta Bohdalová Zkopírovat do schránky
Jihočeský ČSSD zdržel_se ne nepřihlášen zdržel_se ano Mgr. Vítězslav Jandák Zkopírovat do schránky
Jihočeský ČSSD nepřihlášen nepřihlášen ano ano ano Ing. Jan Mládek CSc. Zkopírovat do schránky
Jihočeský KDU-ČSL ano ano omluven nepřihlášen ano Ing. Jan Bartošek Zkopírovat do schránky
Jihočeský KSČM zdržel_se ano ano ne ne JUDr. Vojtěch Filip Zkopírovat do schránky
Jihočeský KSČM ne ano ano ne ano Alena Nohavová Zkopírovat do schránky
Jihočeský ODS ne ano nepřihlášen ne ne RNDr. Jan Zahradník Zkopírovat do schránky
Jihočeský TOP09 ano zdržel_se ne ano ano Mgr. Zdeněk Bezecný Ph.D. Zkopírovat do schránky
Jihočeský TOP09 ano omluven omluven omluven ano prof. RNDr. František Vácha Ph.D. Zkopírovat do schránky
Jihočeský Úsvit ano ne ne ano ano Karel Pražák Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ANO ano ne ne ano ano Ing. Bohuslav Chalupa Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ANO ano ne ne ano ne MUDr. Miloslav Janulík Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ANO ano ne ne ano ano prof. Ing. Karel Rais CSc., MBA Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ANO ano ne ne ano ano MgA. Martin Stropnický Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ANO ano omluven omluven omluven ano prof. MUDr. Rostislav Vyzula CSc. Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ČSSD zdržel_se nepřihlášen ano ano ne Ing. Vlastimil Gabrhel Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ČSSD nepřihlášen zdržel_se ano zdržel_se ano Ing. Jiří Petrů Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ČSSD ano ne ano ano ano Mgr. Roman Sklenák Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ČSSD ano omluven omluven omluven ano Mgr. Bohuslav Sobotka Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ČSSD ano ne nepřihlášen ano ano JUDr. Jeroným Tejc Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ČSSD ano ne zdržel_se ano ano Ing. Lubomír Toufar Zkopírovat do schránky
Jihomoravský KDU-ČSL ano zdržel_se zdržel_se ano ano Ing. arch. Jaroslav Klaška Zkopírovat do schránky
Jihomoravský KDU-ČSL ano omluven omluven omluven ano Mgr. Jiří Mihola Ph.D. Zkopírovat do schránky
Jihomoravský KDU-ČSL ano ne ne ano ano Ing. Josef Uhlík Zkopírovat do schránky
Jihomoravský KSČM omluven nepřihlášen zdržel_se ne ano MUDr. Vojtěch Adam Zkopírovat do schránky
Jihomoravský KSČM omluven ano zdržel_se ne ne JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová Zkopírovat do schránky
Jihomoravský KSČM nepřihlášen ano zdržel_se zdržel_se ano doc. PhDr. Miroslav Grebeníček CSc. Zkopírovat do schránky
Jihomoravský KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ano Mgr. Ivo Pojezný Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ODS ano zdržel_se ne ano ano JUDr. Pavel Blažek Ph.D. Zkopírovat do schránky
Jihomoravský ODS ano zdržel_se ne ano ano Prof. PhDr. Petr Fiala Ph.D., LL.M. Zkopírovat do schránky
Jihomoravský TOP09 omluven zdržel_se ne ano ano prof. MUDr. Rom Kostřica CSc. Zkopírovat do schránky
Jihomoravský TOP09 ano zdržel_se ne ano ano doc. RNDr. Anna Putnová Ph.D., MBA Zkopírovat do schránky
Jihomoravský Úsvit ano ne ne ano ano Mgr. Petr Adam Zkopírovat do schránky
Karlovarský ANO ano ne ne ano ano Ing. Roman Procházka Zkopírovat do schránky
Karlovarský ANO ano ne ne ano ano PhDr. Zdeněk Soukup Zkopírovat do schránky
Karlovarský ČSSD zdržel_se zdržel_se ne nepřihlášen ano PaedDr. Josef Novotný Zkopírovat do schránky
Karlovarský ČSSD ano omluven omluven omluven ne Bc. Markéta Wernerová Zkopírovat do schránky
Karlovarský KSČM ne ano zdržel_se ne ne Mgr. Jaroslav Borka Zkopírovat do schránky
Královéhradecký ANO ano nepřihlášen ne ano ano Mgr. Martina Berdychová Zkopírovat do schránky
Královéhradecký ANO zdržel_se zdržel_se nepřihlášen nepřihlášen ano Ing. Ivan Pilný Zkopírovat do schránky
Královéhradecký ANO ano nepřihlášen ne ano ano MUDr. Pavel Plzák Zkopírovat do schránky
Královéhradecký ČSSD omluven ne ano ano ne Jan Birke Zkopírovat do schránky
Královéhradecký ČSSD ano zdržel_se zdržel_se zdržel_se ano PhDr. Robin Böhnisch Zkopírovat do schránky
Královéhradecký KDU-ČSL ano nepřihlášen ne ano ano MVDr. Pavel Bělobrádek Ph.D., MPA Zkopírovat do schránky
Královéhradecký KSČM zdržel_se ano ano ne ano Mgr. Soňa Marková Zkopírovat do schránky
Královéhradecký KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ano JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček Ph.D. Zkopírovat do schránky
Královéhradecký ODS omluven ano nepřihlášen zdržel_se ne Mgr. Ivan Adamec Zkopírovat do schránky
Královéhradecký TOP09 ano omluven omluven omluven ano doc. MUDr. Leoš Heger CSc. Zkopírovat do schránky
Královéhradecký Úsvit nepřihlášen ne ne ano ano MUDr. Jiří Štětina Zkopírovat do schránky
Liberecký ANO ano ne ne ano ano PhDr. Martin Komárek Zkopírovat do schránky
Liberecký ANO ano ne ne ano ano Mgr. Jana Pastuchová Zkopírovat do schránky
Liberecký ČSSD zdržel_se omluven omluven omluven ano JUDr. Ing. Lukáš Pleticha Zkopírovat do schránky
Liberecký ČSSD ano ne zdržel_se ano ano Pavel Ploc Zkopírovat do schránky
Liberecký KSČM nepřihlášen ano zdržel_se ne ne Bc. Stanislav Mackovík Zkopírovat do schránky
Liberecký TOP09 ano ne ne ano ano Mgr. Jan Farský Zkopírovat do schránky
Liberecký TOP09 zdržel_se zdržel_se ne ano ano Mgr. Václav Horáček Zkopírovat do schránky
Liberecký Úsvit ano ne ne ano ano Jana Hnyková Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ANO ano ne ne ano ano Ing. Josef Hájek Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ANO ano ne ne ano ano Jana Lorencová Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ANO ano omluven omluven omluven ano MUDr. Igor Nykl Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ANO ano ne ne ano ano Jan Sedláček Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ANO omluven ne ne ano ano Martin Sedlář Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ČSSD ano ne ne ano ne Ing. Václav Klučka Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ČSSD ano ne zdržel_se ano ano Ing. Pavlína Nytrová Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ČSSD ano omluven omluven omluven ano Ing. Adam Rykala Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ČSSD omluven ne ne ano ano Ing. Ladislav Šincl Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ČSSD ano ne ano ano ano Mgr. Dana Váhalová Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ČSSD omluven zdržel_se ano nepřihlášen ano Ladislav Velebný Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ČSSD nepřihlášen omluven omluven omluven ano PhDr. Lubomír Zaorálek Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský KDU-ČSL ano ne ne ano ano Mgr. Bc. Pavla Golasowská DiS. Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský KDU-ČSL ano nepřihlášen ne ano ne Ing. Petr Kudela Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský KSČM ne ano zdržel_se zdržel_se ano Ing. René Číp Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský KSČM ne ano zdržel_se ne ano PaedDr. Milada Halíková Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ano Ing. Leo Luzar Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ano RSDr. Miroslav Opálka Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský ODS ano nepřihlášen ne ano ano Ing. Zbyněk Stanjura Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský TOP09 omluven omluven ne ano ano Mgr. Herbert Pavera Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský Úsvit ano ne ne ano ano Ing. Karel Fiedler Zkopírovat do schránky
Moravskoslezský Úsvit ano ne ne ano ano Olga Havlová Zkopírovat do schránky
Olomoucký ANO ano ne ne ano ano MUDr. Milan Brázdil Zkopírovat do schránky
Olomoucký ANO ano ne ne ano ano Ing. Jaroslav Faltýnek Zkopírovat do schránky
Olomoucký ANO ano ne ne ano ano Ladislav Okleštěk Zkopírovat do schránky
Olomoucký ČSSD ano ne ano zdržel_se ne MUDr. Pavel Holík Zkopírovat do schránky
Olomoucký ČSSD omluven nepřihlášen zdržel_se zdržel_se ne Ing. Roman Váňa Zkopírovat do schránky
Olomoucký ČSSD ano ne ano zdržel_se ne Mgr. Jiří Zemánek Zkopírovat do schránky
Olomoucký KDU-ČSL omluven ne omluven nepřihlášen ano Ing. Marian Jurečka Zkopírovat do schránky
Olomoucký KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ne RSDr. Alexander Černý Zkopírovat do schránky
Olomoucký KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ne RSDr. Josef Nekl Zkopírovat do schránky
Olomoucký ODS nepřihlášen ano ne ano ne Martin Novotný Zkopírovat do schránky
Olomoucký TOP09 nepřihlášen zdržel_se ne ano ano MUDr. Jitka Chalánková Zkopírovat do schránky
Olomoucký Úsvit ano nepřihlášen nepřihlášen nepřihlášen ano Ing. Radim Fiala Zkopírovat do schránky
Pardubický ANO ano ne ne ano ano MUDr. David Kasal Zkopírovat do schránky
Pardubický ANO ano ne ne ano ano Ing. Martin Kolovratník Zkopírovat do schránky
Pardubický ČSSD ano ne zdržel_se ano ano MUDr. Pavel Havíř Zkopírovat do schránky
Pardubický ČSSD ano ne zdržel_se ano ano JUDr. Jan Chvojka Zkopírovat do schránky
Pardubický KDU-ČSL ano ne ne ano ano Mgr. Jiří Junek Zkopírovat do schránky
Pardubický KSČM omluven ano omluven nepřihlášen ano Ing. Květa Matušovská Zkopírovat do schránky
Pardubický KSČM zdržel_se ano zdržel_se zdržel_se ano Mgr. Václav Snopek CSc. Zkopírovat do schránky
Pardubický ODS ano ano zdržel_se ano ano prof. Ing. Simeon Karamazov Dr. Zkopírovat do schránky
Pardubický TOP09 omluven zdržel_se ne ano ano PharmDr. Jiří Skalický Ph.D. Zkopírovat do schránky
Pardubický Úsvit ano ne nepřihlášen nepřihlášen ano PaedDr. Mgr. Augustin Karel Andrle Sylor Zkopírovat do schránky
Plzeňský ANO ano ne ne ano ano Ing. Pavel Šrámek MBA Zkopírovat do schránky
Plzeňský ANO ano ne ne ano ano Ing. Jan Volný Zkopírovat do schránky
Plzeňský ANO omluven ne ne ano ano Ing. Josef Vozdecký Zkopírovat do schránky
Plzeňský ČSSD omluven omluven omluven omluven ano Milan Chovanec Zkopírovat do schránky
Plzeňský ČSSD zdržel_se ano ano zdržel_se ano Mgr. Igor Jakubčík Zkopírovat do schránky
Plzeňský ČSSD nepřihlášen ne ano nepřihlášen ano Ing. Václav Votava Zkopírovat do schránky
Plzeňský KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ano Ing. Karel Šidlo Zkopírovat do schránky
Plzeňský KSČM zdržel_se ano zdržel_se zdržel_se ano PhDr. Ing. Jiří Valenta Zkopírovat do schránky
Plzeňský ODS ano omluven omluven omluven ne Ing. Vladislav Vilímec Zkopírovat do schránky
Plzeňský TOP09 ano zdržel_se ne ano ano Ing. Jaroslav Lobkowicz Zkopírovat do schránky
Plzeňský TOP09 omluven zdržel_se ne ano ano PhDr. Marek Ženíšek Ph.D. Zkopírovat do schránky
Středočeský ANO ano ne ne ano ne Miloš Babiš Zkopírovat do schránky
Středočeský ANO ano ne ne ano ano Mgr. Stanislav Berkovec Zkopírovat do schránky
Středočeský ANO nepřihlášen nepřihlášen ne ano ne Ing. Pavel Čihák Zkopírovat do schránky
Středočeský ANO omluven ne ne ano ano PaedDr. Ivana Dobešová Zkopírovat do schránky
Středočeský ANO ano ne ne ano ano Ing. Jaroslava Jermanová Zkopírovat do schránky
Středočeský ANO ano ne ne ano ano Ing. Kristýna Zelienková Zkopírovat do schránky
Středočeský ČSSD nepřihlášen ano ano nepřihlášen ne Richard Dolejš Zkopírovat do schránky
Středočeský ČSSD ano omluven ano ano ano Jan Hamáček Zkopírovat do schránky
Středočeský ČSSD omluven nepřihlášen ne ano ano Mgr. Stanislav Huml Zkopírovat do schránky
Středočeský ČSSD ano ne zdržel_se ne ano Bc. Zdeněk Syblík Zkopírovat do schránky
Středočeský ČSSD zdržel_se zdržel_se ano zdržel_se ano Ing. Milan Urban Zkopírovat do schránky
Středočeský ČSSD ano ne zdržel_se ano ano Ing. Václav Zemek Zkopírovat do schránky
Středočeský KDU-ČSL omluven omluven omluven omluven ano PhDr. Ivan Gabal Zkopírovat do schránky
Středočeský KSČM ne ano zdržel_se ne ano JUDr. Stanislav Grospič Zkopírovat do schránky
Středočeský KSČM zdržel_se ano ano ne ano Bc. Jan Klán Zkopírovat do schránky
Středočeský KSČM omluven ano zdržel_se zdržel_se ano Ing. Josef Vondrášek Zkopírovat do schránky
Středočeský KSČM zdržel_se ano ano ne ne Ing. Miloslava Vostrá Zkopírovat do schránky
Středočeský ODS ano nepřihlášen ne ano ano Ing. Petr Bendl Zkopírovat do schránky
Středočeský ODS ano nepřihlášen zdržel_se ano ano Ing. Adolf Beznoska Zkopírovat do schránky
Středočeský TOP09 ano nepřihlášen ne ano ano Ing. Miroslav Kalousek Zkopírovat do schránky
Středočeský TOP09 ano ne ne ano ano Ing. Věra Kovářová Zkopírovat do schránky
Středočeský TOP09 ano nepřihlášen omluven nepřihlášen ano Mgr. Helena Langšádlová Zkopírovat do schránky
Středočeský TOP09 ano zdržel_se nepřihlášen nepřihlášen ano Mgr. Nina Nováková Zkopírovat do schránky
Středočeský Úsvit ano ne ne ano ano Marek Černoch Zkopírovat do schránky
Středočeský Úsvit ano nepřihlášen ano ano ano Tomio Okamura Zkopírovat do schránky
Ústecký ANO omluven zdržel_se ne ano ano Mgr. Richard Brabec Zkopírovat do schránky
Ústecký ANO ano ne ne ano ano Stanislav Pfléger Zkopírovat do schránky
Ústecký ANO ano ne ne ano ano Ing. Bronislav Schwarz Zkopírovat do schránky
Ústecký ANO ano ne ne ano ne Ing. Vlastimil Vozka Zkopírovat do schránky
Ústecký ČSSD zdržel_se ne omluven nepřihlášen ne Mgr. Marie Benešová Zkopírovat do schránky
Ústecký ČSSD ano ne nepřihlášen ano ne Jaroslav Foldyna Zkopírovat do schránky
Ústecký ČSSD ano ne zdržel_se zdržel_se ne Bc. Zuzana Kailová Zkopírovat do schránky
Ústecký ČSSD zdržel_se nepřihlášen zdržel_se nepřihlášen ne MUDr. Jaroslav Krákora Zkopírovat do schránky
Ústecký KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ne Ing. Hana Aulická Jírovcová Zkopírovat do schránky
Ústecký KSČM zdržel_se omluven omluven omluven ano Gabriela Hubáčková Zkopírovat do schránky
Ústecký KSČM zdržel_se ano ano ne ano Ing. Josef Šenfeld Zkopírovat do schránky
Ústecký ODS ano zdržel_se zdržel_se ano ano Mgr. Bc. Radim Holeček Zkopírovat do schránky
Ústecký TOP09 ano zdržel_se ne ano ano Ing. Michal Kučera Zkopírovat do schránky
Ústecký Úsvit ano zdržel_se ne ano ne David Kádner Zkopírovat do schránky
Vysočina ANO ano ne ne ano ano Ing. Josef Kott Zkopírovat do schránky
Vysočina ANO ano ne omluven omluven ano Ing. Zuzana Šánová Zkopírovat do schránky
Vysočina ČSSD ano ne ano ano ano MUDr. Pavel Antonín Zkopírovat do schránky
Vysočina ČSSD omluven omluven omluven omluven ano MUDr. Jiří Běhounek Zkopírovat do schránky
Vysočina ČSSD zdržel_se zdržel_se ano ano ano Karel Černý Zkopírovat do schránky
Vysočina KDU-ČSL ano zdržel_se ne ano ano MUDr. Vít Kaňkovský Zkopírovat do schránky
Vysočina KSČM zdržel_se ano ano ne ne Ing. Pavel Kováčik Zkopírovat do schránky
Vysočina KSČM ne ano ne ne ne Josef Zahradníček Zkopírovat do schránky
Vysočina ODS ano ano ne ano ano Ing. Jana Fischerová CSc. Zkopírovat do schránky
Vysočina TOP09 omluven ne nepřihlášen nepřihlášen ano Ing. Karel Tureček Zkopírovat do schránky
Vysočina Úsvit omluven ne ne ano ano Martin Lank Zkopírovat do schránky
Zlínský ANO ano ne omluven omluven ano Margita Balaštíková Zkopírovat do schránky
Zlínský ANO ano ne ne ano ano MUDr. Pavel Volčík Zkopírovat do schránky
Zlínský ANO ano ne ne ano ano Mgr. Radek Vondráček Zkopírovat do schránky
Zlínský ČSSD omluven omluven omluven omluven ano Mgr. Petr Kořenek Zkopírovat do schránky
Zlínský ČSSD ano ne ne ano ano Ing. Antonín Seďa Zkopírovat do schránky
Zlínský ČSSD nepřihlášen zdržel_se ano zdržel_se ano Miroslava Strnadlová Zkopírovat do schránky
Zlínský KDU-ČSL ano zdržel_se ne ano ano Mgr. Ondřej Benešík Zkopírovat do schránky
Zlínský KDU-ČSL ano ne ne ano ano Ing. Ludvík Hovorka Zkopírovat do schránky
Zlínský KSČM zdržel_se ano zdržel_se zdržel_se ano RNDr. Vladimír Koníček Zkopírovat do schránky
Zlínský KSČM zdržel_se ano zdržel_se ne ne Ing. Marie Pěnčíková Zkopírovat do schránky
Zlínský TOP09 ano ne ne ano ano Mgr. Petr Gazdík Zkopírovat do schránky
Zlínský Úsvit nepřihlášen ano zdržel_se zdržel_se ano Ing. Jaroslav Holík Zkopírovat do schránky

Použité zdroje