Členská schůze Otevřených měst #1 | Brno

13. 07. 2016

Zveme členy, zájemce o členství i ostatní příznivce na první členskou schůzi, která proběhne 9. 8. v Brně.

S radostí Vám oznamujeme úspěšnou registraci spolku - IČO: 05129061, a zároveň Vás zveme na první členskou schůzi, která se uskuteční v čase od 10:00 do 17:30 dne 9. 8. 2016 na Malinovského náměstí 3

Program jednání bude odsouhlasen účastníky na začátku schůze. Předpokládaný průběh je následující:

bod kdy co kdo
  08:00 otevření místnosti  
  09:15 začátek registrace účastníků  
  09:55 konec registrace účastníků  
1 10:00 schválení programu schůze členové
2 10:10 zpráva předsedy o činnosti Marcel Kolaja
3 10:30 úprava znění stanov Jiří Ulip
4 11:30 určení statistického výkazu a stanovení výše členského příspěvku Ladislav Nešněra
5 12:00 předložení dohod o výkonu funkce a způsobu odměňování  
6 13:00 přestávka  
7 13:30 volby členů volených orgánů (předseda/člen výboru/kontrolor/člen projektové rady, dvoukolová volba, kandidátská řeč 5 min.) kandidáti, členové
8 14:30 činnost, rozpočet a volba projektů pro rok 2016 členové
9 16:30 openspace debata členové
10 17:30 ukončení  

Také si dovolujeme upozornit na skutečnost, že:

  • hlasovat mohou pouze osoby, které doloží1 své oprávnění zastupovat obec na členské schůzi
  • uchazeče o volené funkce zavazuje paragraf 8.3. stanov k předložení životopisu, dokumentu o svém dlouhodobém souladném působení s cíli spolku a podepsání souhlasu se stanovami
  • na stránce Členství jsme dne 18. 7. 2016 zveřejnili první oficiální seznam členů, čímž dle odstavce (12.7) stanov započala zakládajícím členům dvouměsíční lhůta splatnosti vkladu s termínem do 19. 9. 2016. Výši a jméno osoby, která dosud příslušnou obec zastupovala, naleznete tamtéž
  • obcím, které nejsou zakládajícími členy, vzniká členství až rozhodnutím výboru o jejich přijetí a zaplacením poměrné části členského příspěvku (5.6)
  • odkaz na transparentní účet, datovou schránku a další aktualizované údaje naleznete pod Kontakty

Veškeré dotazy a návrhy směřujte na emailovou adresu info@otevrenamesta.cz.

Těšíme se na setkání!

Magistrát města Brna

1 Netýká se osob, které jsou zastupujícími dle Zákona o obcích (např. starosta, místostarosta, ..), nebo byly uvedeny v usnesení zastupitelstva jako v případě Brna.

Účast avizovali

aktualizováno 2016/08/08 12:00
obec/organizace osoba forma účasti
Brno Marcel Kolaja osobní
Brno Tomáš Koláčný osobní
Brno Jiri Ulip osobní
Brno-Medlánky Kateřina Žurková osobní
Brno-střed Svaťa Bartík osobní
Černošice Tomáš Kratochvíl osobní
Černošice Martin Šebek osobní
Česká Lípa Tomáš Martínek osobní
EconLab z.s. Jiří Skuhrovec vzdáleně
Frank Bold z.s.p.o. Jiří Nezhyba osobní
kandidát Václav Klecanda osobní
kandidát Pavel Šnajdr osobní
Nové Město na Moravě Michal Šmarda ne
OpenAlt z.s. Ladislav Nešněra osobní
Oživení, o. s. Martin Kameník vzdáleně
Praha 5 Viktor Čahoj osobní
Praha 6 Oldřich Kužílek vzdáleně
Praha 7 Ondřej Profant osobní
Praha-Ďáblice Radimír Rexa osobní
Psáry Vít Olmr osobní