Výběrové řízení na dodavatele účetních služeb

10. 01. 2017

Otevřená města, z.s. vyhlašují prostřednictvím výboru výběrové řízení na dodavatele služeb účetnictví. S vítězem výběrového řízení bude uzavřena smlouva na dobu neurčitou.

Nabídky zasílejte emailem na adresu: info@otevrenamesta.cz

Nabídky budou přijímány do 27. 1. 2017

Náplň činnosti:

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví,
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek,
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku (pokud nějaký budeme mít),
 • zpracování postupů účtování (účetní osnova, účtování),
 • zpracování daňových přiznání,
 • sestavení účetní závěrky,
 • příprava účetních podkladů pro audit a výroční zprávu,
 • vedení účetnictví v softwaru FlexiBee

Veškerá činnost je prováděna ve spolupráci s výborem zapsaného spolku Otevřená města nebo jím pověřenou osobou. Rozsah účetnictví pro rok 2017 a 2018 nepřesáhne průměrně 20 položek měsíčně. Transparentní účet spolku:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2501020615

Je potřeba kompletně vypracovat účetnictví (viz náplň činnosti) i za rok 2016 s rozsahem do 30 položek za celý rok (viz účet).

Požadavky na nabídky: Nabídněte poskytování služby vedení účetnictví. V nabídce uveďte způsob realizace a cenu za měsíc. Maximální nabídková cena je 5000 Kč/měsíc včetně daní. Za dopracování roku 2016 počítáme s cenou ve výši nabídkové ceny za 2 měsíce.

V nabídce také uveďte:

 • Totožnost. Musíte uvést svoje jméno a pokud jde o firmu, musíte také uvést vlastníky, které lze ověřit z veřejných zdrojů. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním a zpracováním svých osobních údajů v souvislosti s výběrovým řízením.
 • Svobodná licence. Zasláním nabídky souhlasíte se zveřejněním všech příslušných smluv a všech děl uvedených v nabídce nebo vzniklých na základě smluv. Souhlasíte s tím, že díla uvedená v nabídce i výsledná díla bude možné svobodně šířit za podmínek svobodné licence.
 • Souhlas s pravidly. Zasláním nabídky souhlasíte s těmito pravidly i zvláštními pravidly uvedenými u daného výběrového řízení. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení ani na jiná finanční plnění z naší strany, není-li to výslovně uvedeno při vyhlášení výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo změnit pravidla daného výběrového řízení. V takovém případě máte právo z výběrového řízení odstoupit.
 • Kvalifikace.
  • Držení vázané živnosti na Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence.
  • Alespoň dvouletá praxe ve vedení učetnictví, kterou uchazeč doloží uvedením kontaktů na 3 referenční zákazníky (pro případné ověření)

Právní forma dodavatele není relevantní.

Hodnocení nabídek:

 • Hodnotícím kritériem je cena.
 • Zadavatelem výběrového řízení je výbor spolku, za který jedná ve věci Marcel Kolaja.
 • Samostatným hodnotitelem je Marcel Kolaja.
 • Vítězná nabídka bude vybrána do 1. 2. 2017