Členská schůze Otevřených měst #3 | Praha

13. 06. 2018

Zveme členy, zájemce o členství i ostatní příznivce na třetí členskou schůzi, která proběhne 28. 6. v Praze od 10:00.

Členská schůze se uskutečnı́ v místnosti 330 Úřadu městské části Praha 5 na náměstí 14. října 1381/4.

Program jednání bude odsouhlasen účastníky na začátku schůze. Předpokládaný průběh je následující:

bod kdy co zpravodaj
  09:00 otevření místnosti  
  09:30 začátek registrace účastníků  
  09:55 konec registrace účastníků  
1 10:00 schválení programu schůze členové
2 10:10 zpráva předsedy o činnosti (infrastruktura spolku, transparentnost a zveřejňované informace, účetnictví, registr smluv, CityVizor, Open Source web samosprávy, sdílení zkušeností, vystoupení na konferencích) Marcel Kolaja
3 10:45 volba výboru a předsedy členové
4 11:15 priority projektů spolku pro následující období (nové návrhy členů) Marcel Kolaja
5 11:30 přestávka/oběd  
6 13:00 - 14:30 prezentace vybraných projektů z oblasti ICT přínosných pro členy Otevřených měst  
  13:00 představení Portálu občana z MVČR Ondřej Profant
  13:30 co se na poli otevřenosti podařilo Brnu Jiří Ulip
  14:00 Tenderman - průzkumy trhu pro zadavatele EconLab
7 14:30 - 16:00 projekty na stole  
    CityVizor Daniel Kolář, Ondřej Profant
    weby Wordpress Praha 7 a PaRo Brno Ladislav Nešněra, Ondřej Profant
    OpenData dashboard Ladislav Nešněra, Jiří Ulip
    KnowledgeBase Wikimedia ČR, Ladislav Nešněra
    IoT Zbyněk Grepl, Ladislav Nešněra
    ..  
8 16:00 ukončení  

Tradičně si dovolujeme upozornit na skutečnost, že hlasovat mohou pouze osoby, které doložily nebo nejpozději na členské schůzi doložı́ své oprávněnı́ zastupovat člena na členské schůzi. Netýká se osob, které jsou zastupujı́cı́mi dle Zákona o obcı́ch (např. starosta, mı́stostarosta,…), nebo byly uvedeny v usnesenı́ zastupitelstva.

Členské schůze bude možné se účastnit také s využitı́m videokonference Jitsi Meet na adrese https://meet.jit.si/OM-20180628. Vzdáleně bude možné hlasovat pouze pomocí sítě Tox. Žádáme členy, kteří plánují účastnit se členské schůze vzdáleně, aby nám pro účely hlasování na členské schůzi 28. června 2018 nejpozději do 20. června 2018 zaslali zprávou z oficiálního účtu datových schránek člena Tox ID, ze kterého bude zástupce člena hlasovat. Jiná forma vzdáleného hlasování nebude možná.

Klienta pro Tox můžete stáhnout na adrese https://tox.chat/download.html. Základní návod je k dispozici na adrese https://cs.wikibooks.org/wiki/Tox.

Po ukončenı́ členské schůze bude následovat afterparty. Pro účely organizace nám, prosı́m, potvrd’te předběžný zájem o účast na afterparty. Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@otevrenamesta.cz.

Těšíme se na setkání!

Seznam členů a jejich zástupců
Oficiální pozvánka

Praha 5, town hall2