Členská schůze Otevřených měst #6 | online

08. 10. 2020

Zveme členy, zájemce o členství i ostatní příznivce na členskou schůzi, která proběhne v úterý 13. října 2020 online.

Interaktivní část členské schůze se uskuteční v čase od 10:00 do 11:00 a proběhne distančně (Jitsi). Hlasování o obsazení volených funkcí bude otevřeno do 16:00 (Tox).

Hlavním bodem programu bude volba výboru, předsedy a kontrolora, protože stávajícím voleným orgánům vypršel dvouletý mandát. Prosíme, nepodceňte nominace, které zasílejte na níže uvedenou adresu ideálně do 5. října 2020. Nároky na kandidáty uvádí bod 8.3 stanov.

Členské schůzi bude dne 7. října 2020 (od 9:00 do 11:00) předcházet prezentace všech nominovaných kandidátů na členy výboru.

Představení kandidátů

Členské schůze a prezentace všech nominovaných kandidátů se bude možné účastnit s využitím videokonference Jitsi na adrese https://meet.vpsfree.cz/OM2020.

Vzdáleně hlasovat:

  • bude možné pouze pomocí sítě Tox
  • žádáme členy, kteří vzdálenou účast plánují, aby nejpozději do 12. října 2020 zaslali zprávou z oficiálního účtu datových schránek člena Tox ID, které zástupce použije
  • klienta pro Tox můžete stáhnout na adrese https://tox.chat/download.html
  • základní návod je k dispozici na adrese https://cs.wikibooks.org/wiki/Tox

Také si dovolujeme upozornit na skutečnost, že hlasovat mohou pouze osoby, které doložily nebo nejpozději na členské schůzi doloží své oprávnění zastupovat člena na jednání spolku. Netýká se osob, které jsou zastupujícími dle Zákona o obcích (např. starosta, místostarosta, . . . ), nebo byly uvedeny v usnesení zastupitelstva.

Program jednání bude odsouhlasen účastníky na začátku schůze. Předpokládaný průběh je následující:

bod kdy co zpravodaj
  09:00 otevření online místnosti (Jitsi)  
  09:30 začátek registrace účastníků + technická podpora hlasování  
  09:55 konec registrace účastníků  
1 10:00 schválení programu schůze členové
2 10:15 volba volených orgánů (požadavky) členové
  11:00 ukončení interaktivní části (Jitsi)  
  16:00 ukončení hlasování (Tox)  

Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@otevrenamesta.cz.

Těšíme se na setkání!

Seznam členů a jejich zástupců
Oficiální pozvánka