O nás

Jsme nezisková organizace se specializací na digitalizaci samospráv. Poskytujeme technickou, právní a metodickou podporu. Věnujeme se sdílení dobré praxe a podporujeme otevřená a modulární řešení pro obce, kraje a regiony.

20

členů

Otevřená města jsou nyní složena z 20 členů z různých úrovní samospráv v ČR.

2 083 518

občanů

Činnost Otevřených měst má dopad na 2 083 518 občanů členů spolku.

3

produkty

Otevřená města nyní spravují v produkci 3 softwarové produkty jako nástroje digitalizace místních samospráv.

1 000 000

Otevřená města nyní hospodaří přibližně s 1 000 000 Kč ročně.

Struktura
organizace

Otevřená města tvoří 3 hlavní orgány, kterými je výbor, projektová rada a členská schůze. Všechny části spolu vzájemné komunikují a mají rozdělené komptence.

01

Výbor

Výbor Otevřených měst je statutárním a hlavním výkonným orgánem spolku, který zajišťuje jeho strategické směřování a vizi. Výbor je pětičlenný a je volen členskou schůzí na dobu dvou let.

02

Projektová rada

Projektová rada Otevřených měst slouží jako expertní poradní orgán pro výbor Otevřených měst. Zaměřuje se na expertní podporu v odborných záležitostech působnosti spolku a v projektovém řízení. Jedná se o orgán složený z vybraných expertů se zkušeností s digitalizací samospráv, open daty, právními a kyberbezpečnostními otázkami. Projektová rada je volena výborem spolku na období dvou let.

03

Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku, který zastupuje zájmy členských samospráv. Volí a odvolává výbor. Členská schůze je složena ze zástupců všech členů, kteří splní požadavky pro vstup do spolku.

Členové výboru

Lucie Smolka

Lucie Smolka

předsedkyně výboru

Lucie je právničkou, zabývající se moderními technologiemi a duševním vlastnictvím. Založila spolek Open Content, vede českou pobočku Creative Commons a působí v advokacii. Aktuálně stojí v čele Otevřených měst, zabývá se externími vztahy s partnery, péčí o členy, prezentací a vytvořením udržitelné vize.

Jiří Marek

Jiří Marek

zástupce předsedkyně

Jiří se věnuje tématu otevřenosti v různých podobách, od otevřené vědy ( Open Science), přes otevřený kód až po otevřená data. V rámci Otevřených měst působí jako zástupce předsedkyně a podílí se na směřování organizace a rozvoji produktů.

Jiří Hlavenka

Jiří Hlavenka

člen výboru

Jiří je mentorem a poradcem ve věcech směřování spolku. Stará se o plánování rozvoje členské základny a zaměření spolku. Z oblasti jaderné energetiky se přes založení vydavatelství a internetového obchodu dostal k spoluvlastnictví mnoha společností a investicím do inovativních start-upů. Průběžně přispívá k budování moderně fungující a digitalizované veřejné správy.

Lenka Kováčová

Lenka Kováčová

členka výboru

Lenka je naší expertkou na komunikaci a pořádání akcí. Dlouhodobě se zabývá budováním a podporou komunity aktérů, kteří jsou propojeni tématy open source, civic tech a především otevřených dat. Působila v Nadaci OSF, stála u zrodu Česko.Digital a v současnosti se angažuje na Ministerstvu vnitra.

Neobsazená pozice

Neobsazená pozice

člen výboru

5. místo člena výboru je zatím neobsazeno.

Projektová rada

Vaclav Klecanda

Vaclav Klecanda

vedoucí Projektové rady

IT specialista

Lukáš Jelínek

Lukáš Jelínek

člen Projektové rady

IT specialista

Jan Mareš

Jan Mareš

člen Projektové rady

IT specialista

Ivor Kollár

Ivor Kollár

člen Projektové rady

Ladislav Nešněra

Ladislav Nešněra

člen Projektové rady

IT specialista

Martin Dvořák

Martin Dvořák

člen Projektové rady

datový specialist

Benedikt Kotmel

Benedikt Kotmel

člen Projektové rady

datový specialista

Ondřej Caletka

Ondřej Caletka

člen Projektové rady

IT specialista

Jáchym Čepický

Jáchym Čepický

člen Projektové rady

GIS specialista