Cíle fungování

Dnešní města se potýkají s řadou problémů, které komplikují otevřené fungování města. Následující seznam definuje klíčové oblasti otevřeného fungování radnic, kterým by organizace Otevřená města měla věnovat pozornost:

Zveřejňování smluv

Zveřejňování smluv a dobrá praxe

 • Chceme připravit a schválit standard pro zveřejňování smluv a faktur s a dále na tomto fóru diskutovat o dalších společných standardech, aby měly zveřejněné informace vypovídající hodnotu a byly navzájem porovnatelné.
 • Chceme vzájemně sdílet příklady dobré praxe, kterou mohou využít starostové jiných měst a obcí, a to jak na úrovni politického vedení města, tak i na úrovni odborníků a pracovních skupin.
 • Chceme nabídnout online knihovnu znalostí pro otevírání radnic, která bude úřadům, starostům a zastupitelům vodítkem, jak zveřejňovat informace a poskytovat je na žádost ke spokojenosti občanů, jak vypisovat výběrová řízení a soutěže apod.

Open Data

Open Data

 • Chceme průběžně definovat významné ukazatele otevřeného fungování (zveřejňování smluv, schváleného a upraveného rozpočtu, čerpání rozpočtu, zadávání zakázek, struktura dodavatelů, podklady na jednání apod.) a poskytnout praktické návody na jejich zavedení, zveřejnění a srovnání, které bude mít vypovídající hodnotu.
 • Chceme informace užitečné pro komerční sektor a vybrané informace o hospodaření, rozhodování a fungování města zveřejňovat jako Open Data – propojená data v otevřeném formátu pro všeobecné využití.

Lidé na Internetu

Zapojení občanů online

 • Chceme vyvinout a nasadit online aplikaci, které umožní větší zapojení veřejnosti do fungování města, např. aby měli občané možnost klást svým zástupcům dotazy, diskutovat návrhy a nahlásit problém ve městských službách, aby město znalo potřeby svých občanů.
 • Na tuto a další aplikace chytrého města můžeme hledat prostředky ze zdrojů Evropské unie.
 • Nepovažujeme za smysluplné, aby si každé město vyvíjelo vlastní aplikaci.

Open Source

Open source

 • Chceme, aby byl při zavádění nových aplikací zvážen open-source software.
 • Open-source software (či obecněji svobodný software) jsou počítačové programy, které může kdokoliv upravovat a stavět na nich vlastní technická řešení, bezplatně používat a lze snadno zkontrolovat, že v software není škodlivý kód.
 • Ve veřejné správě má open source velkou výhodu, že město není závislé na jednom dodavateli a může vyhlašovat otevřené veřejné soutěže podle zákona o veřejných zakázkách.

Radnice ve městě Daejeon

Centrální zadávání

 • Z dlouhodobého hlediska chceme nabídnout platformu pro centrální zadávání veřejných zakázek na vývoj specializovaného software pro veřejnou správu (např. administrace grantů, evidence usnesení, účetnictví veřejné správy apod.).
 • O účast na centrálním zadávání by mohly dobrovolně podat žádost ty města a obce, které mají tímto způsobem zájem ušetřit veřejné peníze.

Masarykova univerzita

Spolupráce s ostatními aktéry

 • Jsme otevřeni spolupráci s veřejnými vysokými školami, aby mohli odborníci a pod jejich vedením i studenti přispívat do projektů, které zlepší veřejnou správu, např. se podílet na vývoji software anebo namátkově kontrolovat hospodárnost výdajů.
 • Chceme společně hájit své zájmy u státních orgánů a dodavatelů proprietárního software, protože společné vyjednávání nám zajistí výhodnější podmínky.