GIS plaftorma a editor

Je obtížné najít data, u kterých by nedávala smysl prostorová složka. Proč tedy nemít jednoduchý editor usnadňující jejich zadávání?

Jak zapisovat do mapy? Přece snadno!

Konference VeSP 2019 nám potvrdila tušené - poptávku po dotupném GIS řešení. Ukázalo se, že sice existuje robustní svobodný QGIS a k němu prezentační webová aplikace GISQuick, ale chybí jednoduchý editor pro laickou veřejnost. Po hlubší analýze situace jsme požádali vývojáře GISQuicku o jeho vytvoření. Řízením osudu či poletujícími informacemi se stalo, že stejnou potřebu měli i Piráti a tak jsme se domluvili na kofinancování s naší převahou v poměru 70:30.
Samotný editor je součástí širšího projektu, jehož cílem jsou v prvé řadě otevřené výměnné formáty a API, aby dodavatel systémů mohl být kdokoliv. Zároveň nabídka úplného svobodného funkčního software stacku od serveru po web GIS a destkop i s uživatelskou podporou.
Poznámka Ano, zvažovali jsme, zda je pro nadstranický spolek vhodné vstupovat do takovéto spolupráce, ale protože výsledek bude dostupný všem, tudíž tím neovlivňujeme politickou ani tržní soutěž (viz. článek "Poučení ze švýcarské cesty ke svobodnému softwaru" v brožuře PMPC), převážil aspekt finanční a popularizační (a z něj plynoucí lepší udržitelnost). Tématickou shodu vnímáme jako doklad správně identifikované potřeby.
Stav: Aktuálně probíhá

Milníky projektu:
 • pilotní implementace
 • dokončení vývoje a testování
 • 2019-12-11: první ukázky a testy
 • 2019-12-06: založen požadavek na vývoj
 • 2019-11-22: schválení projektu výborem
 • 2019-11-01: formulace zadání
 • 2019-10-28: návrh a odhad vývojářů
 • 2019-07-03: idea projektu
 • 2019-04-09: co GIS a hlášení závad?
 • 2019-02-26: konference VeSP s důrazem na GIS
 • 2018-06-18: nominace GIS specialisty do projektové rady
 • 2018-03-06: první rozbor GIS/SDI situace ve VS