Otevřená města

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsme starostové, radní a zastupitelé měst a obcí v České republice a oslovujeme Vás, protože chceme společně s Vámi zlepšit otevřenost radnic v českých městech a obcích.

Pod otevřeným fungováním radnice si představujeme

  • pravidelné zveřejňování informací,
  • vstřícný přístup k občanům,
  • vysoké možnosti zapojení občanů do veřejného dění,
  • průhledné veřejné zakázky od přípravy záměru až do odevzdání výsledku,
  • používání moderních a otevřených technologií ve veřejné správě.

Každodenní fungování radnice přináší celou řadu výzev ke zlepšení otevřenosti. Může jít o nehospodárné výdaje, kolabující informační systémy, nedůvěru občanů k radnici, nevyužité přínosy opakovaně využitelných dat apod. Jako zastupitelé tyto problémy známe a víme, že mají podstatné dopady na život občanů.

Jsme přesvědčeni o tom, že řadu problémů lze lépe vyřešit díky užší spolupráci mezi městy, obcemi a dalšími veřejnými institucemi. Spolupráce ve společných tématech vede k šetření rozpočtových prostředků, používání osvědčených řešení a kvalitnějším službám občanům. Uvědomujeme si, že otevřenost něco stojí, a jsme připraveni na ni v rozpočtu vyčlenit prostředky. Jsme přesvědčeni, že vložené náklady se nám mnohonásobně vrátí na ušetřených prostředcích.

Naším cílem je do konce roku 2015 založit organizaci, která nám pomůže zajistit otevřené fungování našich radnic, umožní nám lépe sdílet zkušeností, sjednotí úsilí o otevřenější fungování radnic a bude světlem v šerých oblastech, jejichž nástrahy zastupitelé v různých městech znovu a znovu odhalují. Mezi prvními cíli organizace bude definice standardu pro zveřejňování smluv a faktur, otevřená data a návody k zavedení dobré praxe při použití open-source (viz cíle podrobně).

Stát se členem!